top of page

Formulari de contacte | El Guardià Calçots

Gràcies pel teu missatge!

*Termes i condicions d'ús

La comunicació de les seves dades serà objecte de tractament per part del responsable del tractament. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d'acord a l'Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació de el tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals o mitjançant un correu electrònic a c_elguardia@hotmail.com.

bottom of page